Forside

Vaskeridrift er en økende og betydelig del av forretningsområdet til Vekst- og Attføringsbedriftene. Hovedgrunnen er de varierte og flotte arbeidsoppgavene som er godt egnet for å levere gode attføringstjenester. Bedriftene har god kompetanse på de ulike områdene på dette fagfeltet. Vårt mål er å samle og videreutvikle denne kompetansen i en organisasjon, og gjøre den tilgjengelig for alle vekst vaskeriene.

Norske Vaskerier SA satsingsområder er:

  • Kompetanse.
  • Kvalitet.
  • Innkjøp.
  • medlemskap
  • Kontraktsinngåelse.

Finansiering av Norske Vaskerier SA skjer på følgende måter.

  • Prosent av innkjøp.
  • Årskontingent.

Årsmøtet behandler rammene for finansiering.
Organisasjonene skal være en non profitt virksomhet.

Hovedmål:
Alle medlemmer skal ha fordeler med medlemskapet, både økonomisk, kvalitets- og kompetansemessig.

Hvordan:
Samle vekst- og attføringsvaskeriene i en organisasjon ved å etablere et andelslag. Det er utarbeidet vedtekter, og det er valgt et styre som ivaretar andelslagets drift. Styret består av leder og fire medlemmer med personlige vara medlemmer, fortrinnsvis en fra hvert av de geografiske områdene som ASVL benytter til distriktsinndeling.

Sammen står vi sterkere!