Logo Odal Kompetansesenter

Odal Kompetansesenter er medlem nr. 55!

Det siger jevnlig på med nye medlemmer! Odal Kompetansesenter AS er nummer 55 i rekken!
På slutten av fjoråret slo AS NIPRO Nord-Odal seg sammen med tiltaket Levende Låve og flyttet inn i nye lokaler i nærheten av Odal

• 20. juni 2018 •

Nordkyn Vekst AS logo

Nordkyn Vekst AS er nytt medlem!

Nordkyn Vekst AS blir da medlem nr. 54!
De ligger i Finnmark fylke, vasker tøy og renser tepper samt impregnerer klær. Du kan lese mer om de her
Velkommen skal dere være.

• 12. april 2018 •

hovedlogo

Ledig stilling som Daglig leder i NoVa!

Vår daglige leder siden oppstarten av Norske Vaskerier SA har fått nye oppgaver i egen bedrift og ønsker å fratre sin stilling. Vi søker derfor hans etterfølger.
Styret i Norske Vaskerier ønsker fortrinnsvis å videreføre nåværende ordning som innebærer

• 9. februar 2018 •