Medlem nr 63

Det fortsetter å komme nye medlemmer til NoVa. Ytre Namdal Vekst AS har nå meldt seg inn. Ytre Namdal Vekst AS har historie tilbake til 1991, og er offentlig eid av Nærøysund kommune (en eier fra 01.01.2020). Vikna

• 28. januar 2020 •

Nytt medlem nr 62

Innovi AS på Mysen har meldt seg inn i NoVa. De er en vekstbedrift i indre østfold kommune som driver ett lite vaskeri på avdeling Trøgstad.Vaskeriet består av 3 vaskemaskiner, 2 tørketromler og ett tørkeskap.

• 28. januar 2020 •

Nytt medlem i Norske Vaskerier SA

AOI avd Vepro:

Seksjon Arbeid og Inkludering (AOI) består av tre
ulike avdelinger; dagtilbud, arbeidstrening og sysselsetting.

Vepro er sysselsettingsavdelingen. De er en
kommunal sysselsettingsbedrift i Tysvær

• 29. oktober 2019 •