header.1490021494121.1490021494000

Montar AS er nytt medlem!

Montar AS har meldt seg inn og er dermed medlem nr. 53!
De holder hus på Moen i Målselv og tilbyr vaskeritjenester til offentlige og private bedrifter, reiselivsnæringen og lokalbefolknngen.
Velkommen skal dere være!

• 5. september 2017 •

linjeslogo

EN LEDIG PLASS!

Norske Vaskerier SA starter forberedende kurs til fagprøve som vaskerioperatør.
Vi har EN ledig plass og første samling blir 17.10.17. Påmeldingsfristen settes til 04.10.17.
Påmelding/spørsmål sendes til post@norske-vaskerier.no
Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør.
Mål:

• 4. juni 2017 •

thon-hotel-bergen-airport-lobby

Årsmøte 22.05.17 i Bergen

 
I 2017 kommer ikke Norske Vaskerier SA til å arrangere Årskonferanse. Vi har begynt arbeidet med å se på muligheten for å arrangere neste konferanse på en litt annen måte. Mer informasjon kommer når tiden er moden.
Vi vil

• 31. mars 2017 •