Nytt medlem i Norske Vaskerier SA

AOI avd Vepro:

Seksjon Arbeid og Inkludering (AOI) består av tre
ulike avdelinger; dagtilbud, arbeidstrening og sysselsetting.

Vepro er sysselsettingsavdelingen. De er en
kommunal sysselsettingsbedrift i Tysvær

• 29. oktober 2019 •

Fagkurs vaskerioperatør

Første samling for fagkurs vaskerioperatør er gjennomført på Gardermoen. Det er 22 deltakere fra 16 bedrifter som har startet utdanningen, derav også noen VTA’ere. 19 deltakere fra vekst og attføringsbedrifter, samt 3 fra andre vaskerier. Første dag ble gjennomført

• 23. oktober 2019 •

VASKERIOPERATØR

Fra høsten 2019 tilbyr Norske Vaskerier SA kurs til fagprøve som vaskerioperatør. Oppstart 15 oktober.
Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør. Det er også åpnet opp for at VTA ansatte eller andre som man

• 20. august 2019 •