Styret og valgkomite i Norske Vaskerier SA

STYRET OG VALGKOMITÉ PER ÅRSMØTE 2017

 Sør:

Styremedlem Per Erik Wroldsen, Fønix (2017-2019)

 

Øst:

Styremedlem Kåre Lindset, Sølve AS (2016-2018)

Varamedlem Lisbeth Fløgo Skølt, Vinn AS (2016-2018).

 Midt:

Styremedlem Hans Inge Andersen, Vekst Melhus AS (2017-2019)

Varamedlem Liv Unni Fløan, MN Vekst AS/Flatanger Vaskeri (2017-2019)

Vest:

Styremedlem Bjørn Vivelid, Odda Produkter AS (2016-2018).

Varamedlem Odd Stuve Rommetveit, Podlen Verkstad AS (2016-2018).

Nord:

Styremedlem Jørn Moe, Herøy ASVO AS (2016-2018)

Varamedlem Grethe Celius, Hadsel ASVO AS (2016-2018)

 

Styreleder:

Per Erik Wroldsen (2017-2018)

Nestleder:

Jørn Moe (2016-2018)

 

Valgkomité (på valg hvert år):

Ragnar Hjellum, Eiker Vekst AS

Johan Veggen, Vekst Oppdal AS