Om Norske Vaskerier

Vekst- og Attføringsbedriftene har god kompetanse på vaskeridrift. Vårt mål er å samle og videreutvikle denne kompetansen i en organisasjon,
og gjøre den tilgjengelig for alle medlemsvaskeriene.

→ Medlemssider

→ Medlemsfordeler

 → Medlemmer

→ Vedtekter

→ Styret

Norske Vaskerier SA satsingsområder er:

  • Kompetanse.
  • Kvalitet.
  • Innkjøp.
  • Kontraktsinngåelse.
  • Konkurransefremmende tiltak

Finansiering av Norske Vaskerier SA skjer på følgende måter.

  • Prosent av innkjøp.
  • Årskontingent.
  • Salg av konsulenttjenester.

Årsmøtet behandler rammene for finansiering.

Organisasjonen skal være en non-profitt virksomhet.

Hovedmål:

Alle medlemmer skal ha fordeler med medlemskapet, både økonomisk, kvalitets- og kompetansemessig.

Hvordan:

Samle vekst- og attføringsvaskeriene i en organisasjon ved å etablere et andelslag. Det er utarbeidet vedtekter, og det er valgt et styre som ivaretar andelslagets drift.  Styret består av leder og fire medlemmer med personlige vara medlemmer, fortrinnsvis en fra hvert av de geografiske områdene som ASVL benytter til distriktsinndeling.