Kategorier
Nyheter

Nytt Fagkurs Vaskerioperatør

NoVa har gjennomført 2 fagkurs vaskerioperatør og denne utdanningen har vi tenkt å fortsette med, da vi mener det er viktig at fast ansatte og VTA’ere har denne kompetansen. For vårt neste kurs, har NoVa inngått samarbeid med opplæringskontoret til Fønix, som vil stå for gjennomføringen av dette. Vi har gjennom opplæringskontoret, søkt om støtte til denne utdanningen, og har fått tilsagn om økonomisk støtte til 2 kurs. Er det for mange påmeldte, kan vi starte 2 kurs med en gang, men det er planlagt oppstart av kurs 1 nå i uke 15 og neste i august/september. Det vil være maks 12 deltakere pr kurs. Er det noen VTA’ere dere mener har forutsetninger til å fullføre kurset, så kan de meldes på. Husk det er viktig at de også får kompetanseheving. På vårt siste kurs, var det 4 VTA’ere som deltok.
For mer informasjon om fagkurset, kontakt Norske Vaskerier SA