Kategorier
Nyheter

Ny innkjøpsavtale

Energihuset er et ingeniør- og rådgivningsfirma innen klima, energi, miljø og bærekraft.

Gjennom sitt arbeid og anbefalinger identifiserer de tiltak som kan hjelpe din bedrift med å oppnå svært lønnsomme økonomiske og miljømessige besparelser. De bistår sine kunder med klimaregnskap, åpenhetsloven, energikartlegging og -analyse, energimerking og attest samt miljøfyrtårn.

De er en nøytral rådgiver som ikke selger tiltakene de selv anbefaler, med andre ord blir ikke Energihuset sine anbefalinger farget av et ønske om å levere et bestemt sett med tiltak. Hvert bygg er forskjellig, med ulike behov og muligheter. Dette tar Energihuset høyde for, slik at du får anbefalt de mest lønnsomme løsningene for din bedrift.

Enova lanserte for noen uker siden ulike støtteordninger for næringslivet. En av disse gir støtte på en energivurdering av næringsbygg som er en av tjenestene til Energihuset. Det ble også lansert en støtteordning for gjennomføring av tiltak. Bistand med disse ordningene er noe Energihuset tilbyr våre medlemmer. 

Energihuset kan også bistå med bærekrafts rapporteringer gjennom klimaregnskap og åpenhetsloven, disse vil være relevante ved levering av anbud, da vektingen på bærekraft skal telle høyere enn det har gjort tidligere.

Kategorier
Nyheter

Konferansetur til København 9-11 mai

Norske Vaskerier SA vil holde en konferansetur til København 9-11 mai 2023 med DFDS. Se invitasjon som er sendt ut pr mail. Vi håper på mange deltakere fra våre medlemmer. Påmeldingsfrist siste3 mars.

Kategorier
Nyheter

Nytt medlem

Lupro AS har blitt vårt nye medlem. Nå er vi 67 medlemmer i Norske Vaskerier SA

Lupro AS er en vekstbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for mestring og utvikling og de bidrar til at flere mennesker får nye muligheter i det ordinære arbeidslivet.

Som kunde hos dem tar man del i dette viktige samfunnsansvaret.

Deres bedrift er en aktiv og moderne produksjonsbedrift med 61 stolte medarbeidere og de samarbeider tett med det lokale næringsliv på Hadeland. Deres produkter og tjenester er av høyeste kvalitet, i tillegg er det viktig for dem å tilby korte leveringstider og konkurransedyktige priser.

De driver i dag innen følgende områder: Cafe og Catering, Gjenbruksbutikk, Vaskeri, Manuell produksjon, Sikkerhetsmakulering, og vi drifter en gjenvinningsstasjon. De har også et datterselskap som heter Lupro PPG Tretex AS som leverer alt innen print, profilering og grafisk.

Kategorier
Nyheter

Konferansetur til Kiel

Norske Vaskerier SA holder konferanse på Color Line til Kiel 24 -26 august. Det holdes et spennende program med faglig innhold og foredrag av våre samarbeidsleverandører. Det avholdes også årsmøte og generalforsamling i løpet av turen. Turen innbyr til å treffe andre som også jobber i vekstvaskerier, og mulighet til dele erfaringer med disse. Det er nå påmeldt 43 deltakere på denne turen. Ta kontakt med daglig leder i Nova hvis man ønsker å delta, så skal vi se om det lar seg gjøre.

Kategorier
Nyheter

2 nye medlemmer

Vi har fått 2 nye medlemmer, Viergo AS og Valdres Arbeidssenter

Viergo AS:
Viergo AS (en kombinasjon av det franske ordet «Vie» som tyder liv, og det latinske ordet «Ergon» som tyder arbeid) er en kompetanse- og opplæringsbedrift på Bremnes. Deres formål er å legge til rette for at alle skal oppleve utvikling og økt livskvalitet gjennom meiningsfullt arbeid.
Om du er kunde hos dem, skal de være trygge på at kvaliteten på produkt og tjenester er god.
De leverer følgende produkter: Bakeri og konditori, Catering, Vaskeri, Jobbfrukt, håndverk.
Vaskeri leverer vask og rens til bedrifter og andre kunder.
Renseriet har maskiner som renser trygt og miljøvennlig, og har kort leveringstid.
Andre kunder bruker de mest til vask av overmadrasser, sengetøy, dyner, tepper, duker og arbeidsklær. De leier også ut duker. Renseriet tar seg av alt i selskapsklær og bunader.

Valdres Arbeidssenter
De har i dag 52 VTA plasser og 12 AFT og er lokalisert på Leira i Valdres hvor de fleste VTA arbeidsplasser holder til. Der har de også stol produksjon, vaskeri, jobbfrukt og det utføres mange ulike serviceoppdrag. Vaskeriet betjener privatkunder, offentlige og private bedrifter.

Bedriften har også samarbeid med nabo kommunene Sør-Aurdal, Øystre Slidre og Vang som leverer et variert utvalg av tjenester i nærmiljøet og produkter.
De driver med følgende produkter og tjenester: Møbelproduksjon, vevstuer, servicegruppe, vedproduksjon, skigard, kantine og catering, planteproduksjon og blomstersalg og jobbfrukt. 

Kategorier
Nyheter

BioZone Norge – ny leverandør til Norske vaskerier!

Selskap jobber med inneklima, spesialisert innenfor lufthygiene. BioZone Norge er leverandør innen luftkvalitetsmåling og rens-desinfisering av luft. De leverer rens av luft med HEPA-filter, karbonfilter, UVC-lys, fotoplasma eller ionisering – gjerne i kombinasjoner for optimalt resultat. Innen inneklimamålinger er BioZone Norge sertifisert leverandør av Airthings Business og har i samarbeid med Airthings utviklet egne sanntids kundeskjermer.

Luftrensing

Luft er et livsviktig og konstant Behov. Mennesker tilbringer ca 90% av tiden sin i innemiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg nå at ved bruk av luftrensing dokumentert fjerner man virus (SAS -Cov-2) fra luften og anbefales av FHI som et ekstra smitteverntiltak på skoler og barnehager

Økonomi

Dårlig luftkvalitet fører til økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Ren luft er en god investering for arbeidsgiver. Bedrer konsentrasjonen, øker produktiviteten og forbygger for luftrelaterte sykdommer.

Se mer i vedlagte link: https://www.youtube.com/watch?v=mIDJCYypSbs&ab_channel=BioZoneNorge

Kategorier
Nyheter

Nytt Fagkurs Vaskerioperatør

NoVa har gjennomført 2 fagkurs vaskerioperatør og denne utdanningen har vi tenkt å fortsette med, da vi mener det er viktig at fast ansatte og VTA’ere har denne kompetansen. For vårt neste kurs, har NoVa inngått samarbeid med opplæringskontoret til Fønix, som vil stå for gjennomføringen av dette. Vi har gjennom opplæringskontoret, søkt om støtte til denne utdanningen, og har fått tilsagn om økonomisk støtte til 2 kurs. Er det for mange påmeldte, kan vi starte 2 kurs med en gang, men det er planlagt oppstart av kurs 1 nå i uke 15 og neste i august/september. Det vil være maks 12 deltakere pr kurs. Er det noen VTA’ere dere mener har forutsetninger til å fullføre kurset, så kan de meldes på. Husk det er viktig at de også får kompetanseheving. På vårt siste kurs, var det 4 VTA’ere som deltok.
For mer informasjon om fagkurset, kontakt Norske Vaskerier SA

Kategorier
Nyheter

Medlem nr 63

Det fortsetter å komme nye medlemmer til NoVa. Ytre Namdal Vekst AS har nå meldt seg inn. Ytre Namdal Vekst AS har historie tilbake til 1991, og er offentlig eid av Nærøysund kommune (en eier fra 01.01.2020). Vikna og Nærøy kommune var deres eiere, men disse ble slått sammen nå ved årsskifte. De utvikler mennesker, en fast jobb å gå til og opplevelse av mestring. De har erfaring og oppdatert kompetanse som vil komme bruker og mottaker til gode. Vaskeriet ligger i Rørvik og tilbyr vask og stell av tøy, duker, dyner og gulvtepper. Private er hjertelig velkomne til å ta kontakt med dem. Mer info om bedriften ser man på: ynvekst.no

Kategorier
Nyheter

Nytt medlem nr 62

Innovi AS på Mysen har meldt seg inn i NoVa. De er en vekstbedrift i indre østfold kommune som driver ett lite vaskeri på avdeling Trøgstad.Vaskeriet består av 3 vaskemaskiner, 2 tørketromler og ett tørkeskap. Innovi AShar også en liten rulle. Deres kunder er både private og bedrifter i nærområdet. Mer info finner dere på deres hjemmeside: Innovi.no
Kategorier
Nyheter

Nytt medlem i Norske Vaskerier SA

AOI avd Vepro:

Seksjon Arbeid og Inkludering (AOI) består av tre ulike avdelinger; dagtilbud, arbeidstrening og sysselsetting.

Vepro er sysselsettingsavdelingen. De er en kommunal sysselsettingsbedrift i Tysvær kommune i Nord-Rogaland.

Vepro gir tjenesten sysselsetting til personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, som er uføretrygdet og trenger et tilrettelagt arbeidstilbud.

Arbeidet som utføres hos dem, på oppdrag fra kunder, enten kommunalt eller privat, er bl.a: Vedarbeid og salg av ved, snekkeravdeling, håndarbeidsavdeling, trykkeri (på klær og kopper), mattevaskeri for både kommunen og private bedrifter, hage- og plen-arbeid.

De har og et eget butikklokale, med salg av egenproduserte produkter.