Kategorier
Nyheter

VI ER I GANG!

linjeslogo

Norske Vaskerier SA har startet forberedende kurs til fagprøve som vaskerioperatør.

Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør.

Mål:
Kurset forbereder deltakerne til tverrfaglig fagprøve som er den teoretiske delen av fagbrevet.  Personer med 5 års praksis i vaskeri vil etter endt teorieksamen være klar for å ta fagprøve som vaskerioperatør.

Innhold:
Læreplan for Vaskeriarbeider består av fire hovedområder som utfyller hverandre og hører sammen. Disse er: Mottakshåndtering, Vask, Etterbehandling og Sluttkontroll med utlevering. Vaskerifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å redusere risikoen for smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Forkunnskaper:  Det er ingen formelle krav til utdanningen, men erfaring fra faget vil være en fordel.

Undervisning:
Kurset går over 2 semestre (høst 2017 og vår 2018) og er en kombinasjon av selvstudium, digitalt baserte undervisnings samlinger (2 t/uke) og en felles undervisningssamling på 3 dager pr. semester.  Vi bruker erfarne og dyktige lærekrefter.
Eksamen legges til sted etter avtale i form av en fem-timers skriftlig eksamen i juni 2018. Kursbevis utstedes til alle.

Tidspunkt og varighet:

Start:
Oktober 2017, 2 semestre fram til våren 2018.

Eksamen: Juni 2018.
Deltakeravgift:
Medlemmer i Norske Vaskerier SA Kr. 19 000, andre påmeldte Kr 24 000,-. Avgiften inkluderer digital tilgang til læringsplattform for bedriften/deltaker. Bøker dekkes av deltaker.

Eksamensavgift kommer i tillegg.

Påmelding;
Fullbooket

Husk;  Du kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning eller å søke om du har Voksenrett gjennom Fylkeskommunen.

Det kan komme endringer både ift. tidspunkt og pris.

Eventuelle spørsmål kan sendes til post@norske-vaskerier.no