Kategorier
Nyheter

VASKERIOPERATØR

linjeslogo

På vinteren 2021 vil Norske Vaskerier SA igjen holde nytt nyttkurs til fagprøve som vaskerioperatør hvis oppslutningen blir stor nok. Ta kontakt med Daglig leder i Nova hvis dere har medarbeidere som vil utdanne seg i faget

Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør. Det er også åpnet opp for at VTA ansatte eller andre som man mener har forutsetninger for å klare å gjennomføre et slikt kurs, kan ta kurset.

Mer info vil komme.

Forkunnskaper:  Det er ingen formelle krav til utdanningen, men erfaring fra faget vil være en fordel.