Nytt medlem, Melhus Vekst AS

Vi gratulerer og ønsker Vekst Melhus AS velkommen som nytt medlem.

Vi ser frem til samarbeidet og håper medlemsskapet bærer frukter:)