Kategorier
Nyheter

Nytt Fagkurs Vaskerioperatør

NoVa har gjennomført 2 fagkurs vaskerioperatør og denne utdanningen har vi tenkt å fortsette med, da vi mener det er viktig at fast ansatte og VTA’ere har denne kompetansen. For vårt neste kurs, har NoVa inngått samarbeid med opplæringskontoret til Fønix, som vil stå for gjennomføringen av dette. Vi har gjennom opplæringskontoret, søkt om støtte til denne utdanningen, og har fått tilsagn om økonomisk støtte til 2 kurs. Er det for mange påmeldte, kan vi starte 2 kurs med en gang, men det er planlagt oppstart av kurs 1 nå i uke 15 og neste i august/september. Det vil være maks 12 deltakere pr kurs. Er det noen VTA’ere dere mener har forutsetninger til å fullføre kurset, så kan de meldes på. Husk det er viktig at de også får kompetanseheving. På vårt siste kurs, var det 4 VTA’ere som deltok.
For mer informasjon om fagkurset, kontakt Norske Vaskerier SA

Kategorier
Nyheter

Medlem nr 63

Det fortsetter å komme nye medlemmer til NoVa. Ytre Namdal Vekst AS har nå meldt seg inn. Ytre Namdal Vekst AS har historie tilbake til 1991, og er offentlig eid av Nærøysund kommune (en eier fra 01.01.2020). Vikna og Nærøy kommune var deres eiere, men disse ble slått sammen nå ved årsskifte. De utvikler mennesker, en fast jobb å gå til og opplevelse av mestring. De har erfaring og oppdatert kompetanse som vil komme bruker og mottaker til gode. Vaskeriet ligger i Rørvik og tilbyr vask og stell av tøy, duker, dyner og gulvtepper. Private er hjertelig velkomne til å ta kontakt med dem. Mer info om bedriften ser man på: ynvekst.no

Kategorier
Nyheter

Nytt medlem nr 62

Innovi AS på Mysen har meldt seg inn i NoVa. De er en vekstbedrift i indre østfold kommune som driver ett lite vaskeri på avdeling Trøgstad.Vaskeriet består av 3 vaskemaskiner, 2 tørketromler og ett tørkeskap. Innovi AShar også en liten rulle. Deres kunder er både private og bedrifter i nærområdet. Mer info finner dere på deres hjemmeside: Innovi.no
Kategorier
Nyheter

Nytt medlem i Norske Vaskerier SA

AOI avd Vepro:

Seksjon Arbeid og Inkludering (AOI) består av tre ulike avdelinger; dagtilbud, arbeidstrening og sysselsetting.

Vepro er sysselsettingsavdelingen. De er en kommunal sysselsettingsbedrift i Tysvær kommune i Nord-Rogaland.

Vepro gir tjenesten sysselsetting til personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, som er uføretrygdet og trenger et tilrettelagt arbeidstilbud.

Arbeidet som utføres hos dem, på oppdrag fra kunder, enten kommunalt eller privat, er bl.a: Vedarbeid og salg av ved, snekkeravdeling, håndarbeidsavdeling, trykkeri (på klær og kopper), mattevaskeri for både kommunen og private bedrifter, hage- og plen-arbeid.

De har og et eget butikklokale, med salg av egenproduserte produkter.

Kategorier
Nyheter

Fagkurs vaskerioperatør

Første samling for fagkurs vaskerioperatør er gjennomført på Gardermoen. Det er 22 deltakere fra 16 bedrifter som har startet utdanningen, derav også noen VTA’ere. 19 deltakere fra vekst og attføringsbedrifter, samt 3 fra andre vaskerier. Første dag ble gjennomført i klasseundervisning og på dag 2 dro vi på besøk til Menova på Hønefoss. Der var det gjennomgang av vaskerør, som var nytt for de fleste deltakerne, samt at vi fikk en fin omvisning av det flotte vaskeriet til Menova.

Kategorier
Nyheter

VASKERIOPERATØR

linjeslogo

På vinteren 2021 vil Norske Vaskerier SA igjen holde nytt nyttkurs til fagprøve som vaskerioperatør hvis oppslutningen blir stor nok. Ta kontakt med Daglig leder i Nova hvis dere har medarbeidere som vil utdanne seg i faget

Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør. Det er også åpnet opp for at VTA ansatte eller andre som man mener har forutsetninger for å klare å gjennomføre et slikt kurs, kan ta kurset.

Mer info vil komme.

Forkunnskaper:  Det er ingen formelle krav til utdanningen, men erfaring fra faget vil være en fordel.

Kategorier
Nyheter

Vel gjennomført vaskeriseminar 9-10 mai

9-10 mai holdt vi et vaskeriseminar på Gardermoen, hvor tema var bærekraftige vaskerier i framtiden. Det var 39 påmeldte på seminaret og det var interessante foredrag hvor fokus var på miljø og bærekraft. Det som var fint, var at 3 av våre medlemmer holdt foredrag om sine erfaringer med anbudsprosess, vannrenseanlegg, samt bruk av gass som energikilde. Forhåpentligvis reiste våre deltakere hjem med en ballast som bidrar til at vi tenker bærekraft for våre vaskerier.

Foredrag av Per Erik fra Tagent.
Foredrag av Hans Inge fra Vekst Melhus
Foredra av Bjørn fra Odda Produkter.
Kategorier
Nyheter

Vaskerisemiar og årsmøte

NoVa arrangerer vaskeriseminar 9 -10 mai på Quality Airport Hotel Gardermoen. Tema for seminaret er bærekraftige vaskerier i framtiden. Det blir spennende foredrag og vi håper flere kan være med. 10 mai så vil det også avholdes årsmøte og generalforsamling i Norske Vaskerier SA. Se program.

Kategorier
Nyheter

Aktiv Åseral har blitt nytt medlem.

Det fortsetter å komme inn nye medlemmer til Norske Vaskerier SA. Siste innmelding har vi fått er fra Aktiv Åseral AS. Aktiv Åseral er eid av Åseral kommune og er en vekst og attføringsbedrift med 11 VTA plasser. De driver med vaskeri, tre- og treprodukter, ved samt møbelomtrekking.

Finn ut mer om bedriften på: www.aktiv-aseral.no

Kategorier
Nyheter

Tysfjord ASVO har blitt nytt medlem.

Det forsetter å komme inn nye medlemmer til Norske Vaskerier SA. Tysfjord ASVO er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle menneskets muligheter. Deres oppgave er å gi personer med en eller annen form for yrkeshemming muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte.

Divtasvuona ASVO le doajmmavidnudahka NAVan gånnå le oajvveulmmen ulmutjij máhttelisvuodajt åvddånahttet. Mijá doajmma le hárjjidallat ulmutjijt gænna li juokkirik dåjmagahtesvuohta dábálasj barggovirgijda oassálasstet. Viddnudagá ájggomus le dåjmudit barggohárrjijdallamav, práktihkalasj åhpådimev, uvtadimev ja dievnastus bargov. Bargo tjadá sihtap åvdedit oahppam- ja åvddånahttemprosessav juohkka ulmutja lunna.

Mer? Se eventuelt vår hjemmeside: www.tysfjordasvo.no