Kategorier
Nyheter

BioZone Norge – ny leverandør til Norske vaskerier!

Selskap jobber med inneklima, spesialisert innenfor lufthygiene. BioZone Norge er leverandør innen luftkvalitetsmåling og rens-desinfisering av luft. De leverer rens av luft med HEPA-filter, karbonfilter, UVC-lys, fotoplasma eller ionisering – gjerne i kombinasjoner for optimalt resultat. Innen inneklimamålinger er BioZone Norge sertifisert leverandør av Airthings Business og har i samarbeid med Airthings utviklet egne sanntids kundeskjermer.

Luftrensing

Luft er et livsviktig og konstant Behov. Mennesker tilbringer ca 90% av tiden sin i innemiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg nå at ved bruk av luftrensing dokumentert fjerner man virus (SAS -Cov-2) fra luften og anbefales av FHI som et ekstra smitteverntiltak på skoler og barnehager

Økonomi

Dårlig luftkvalitet fører til økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Ren luft er en god investering for arbeidsgiver. Bedrer konsentrasjonen, øker produktiviteten og forbygger for luftrelaterte sykdommer.

Se mer i vedlagte link: https://www.youtube.com/watch?v=mIDJCYypSbs&ab_channel=BioZoneNorge