Kategorier
Nyheter

Nytt medlem i Norske Vaskerier SA

AOI avd Vepro:

Seksjon Arbeid og Inkludering (AOI) består av tre ulike avdelinger; dagtilbud, arbeidstrening og sysselsetting.

Vepro er sysselsettingsavdelingen. De er en kommunal sysselsettingsbedrift i Tysvær kommune i Nord-Rogaland.

Vepro gir tjenesten sysselsetting til personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, som er uføretrygdet og trenger et tilrettelagt arbeidstilbud.

Arbeidet som utføres hos dem, på oppdrag fra kunder, enten kommunalt eller privat, er bl.a: Vedarbeid og salg av ved, snekkeravdeling, håndarbeidsavdeling, trykkeri (på klær og kopper), mattevaskeri for både kommunen og private bedrifter, hage- og plen-arbeid.

De har og et eget butikklokale, med salg av egenproduserte produkter.