Kategorier
Nyheter

Ny innkjøpsavtale

Energihuset er et ingeniør- og rådgivningsfirma innen klima, energi, miljø og bærekraft.

Gjennom sitt arbeid og anbefalinger identifiserer de tiltak som kan hjelpe din bedrift med å oppnå svært lønnsomme økonomiske og miljømessige besparelser. De bistår sine kunder med klimaregnskap, åpenhetsloven, energikartlegging og -analyse, energimerking og attest samt miljøfyrtårn.

De er en nøytral rådgiver som ikke selger tiltakene de selv anbefaler, med andre ord blir ikke Energihuset sine anbefalinger farget av et ønske om å levere et bestemt sett med tiltak. Hvert bygg er forskjellig, med ulike behov og muligheter. Dette tar Energihuset høyde for, slik at du får anbefalt de mest lønnsomme løsningene for din bedrift.

Enova lanserte for noen uker siden ulike støtteordninger for næringslivet. En av disse gir støtte på en energivurdering av næringsbygg som er en av tjenestene til Energihuset. Det ble også lansert en støtteordning for gjennomføring av tiltak. Bistand med disse ordningene er noe Energihuset tilbyr våre medlemmer. 

Energihuset kan også bistå med bærekrafts rapporteringer gjennom klimaregnskap og åpenhetsloven, disse vil være relevante ved levering av anbud, da vektingen på bærekraft skal telle høyere enn det har gjort tidligere.