Saker til Årskonferansen

First til å sende inn saker til Årsmøtet 2013 er satt til fredag 22. mars.

Vi minner om at vi har forlenget påmeldingsfristen for å melde seg på konferansen til 22. mars.