VASKERIOPERATØR

linjeslogo

Fra høsten 2019 tilbyr Norske Vaskerier SA kurs til fagprøve som vaskerioperatør. Oppstart 15 oktober.

Målgruppe:
Voksne, ufaglærte ordinært ansatte som ønsker fagutdanning som Vaskerioperatør. Det er også åpnet opp for at VTA ansatte eller andre som man mener har forutsetninger for å klare å gjennomføre et slikt kurs, kan ta kurset.

Se vedlagte info.

Forkunnskaper:  Det er ingen formelle krav til utdanningen, men erfaring fra faget vil være en fordel.

Vaskerioperatør Høsten 2019

Årsplan Vaskerioperatør 2019-2020