Kategorier
Nyheter

Høring på nye kriterier for Svanemerking.

Hei.

Norske Vaskerier har fått anledning til å bli hørt om nye kriterier til Svanemerking. Hvis noen har innspill til dette så må de komme med det i god tid før høringsfristen 13. september.

Ralph von Minden

Styreleder

 

Til høringsinstansene!

Forslag til revidert kriteriedokument for svanemerking av tekstilvaskemidler til profesjonell bruk er nå publisert på Miljømerkings nettsiderhttp://www.svanemerket.no/aktuelt/miljokrav/tekstilvaskproff

Der finner dere også bakgrunnsdokument, svarskjema, høringslister samt en engelsk versjon av kriteriedokumentet, bakgrunnsdokumentet og høringsbrevet.

 

En av de viktigste endringene som foreslås er innføring av krav om at produktene skal vaske effektivt ved maksimalt 60 °C for vanskelig smusset tøy og maksimalt 40 °C for middels og lett smusset tøy (O20). Produktenes effektivitet skal testes i henhold til dosering for effektiv vask vedanbefalt maksimal vasketemperatur.

 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og vi er spesielt interessert i å få kommentarer på endringene og de tilhørende dokumentasjonskravene.

 

Tidsfrist for høringsuttalelser er 13. september 2013.

 

Kontaktperson i Norge er Anne Kristine Feltman og vi ber dere sende kommentarer til oss innen høringsfristen.

Telefon: +47 24144618

e-post:akf@svanemerket.no

 

Med vennlig hilsen / Best regards

 

Anne Kristine Feltman

Nordisk Produktansvarlig kjemisk-tekniske B2B produkter

Miljømerking Norge / Ecolabelling Norway

 

Vi har flyttet – ny adresse er:

Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo

dir.tel: +47 24 14 46 18

e-mail: akf@svanemerket.no /akf@ecolabel.no

Svanemerket